Cjenovnik (Banja Luka – Zadar)

Banja luka-Zadar u sezoni 15.06.-10.09.

KNIN ŠIBENIK VODICE BIOGRAD ZADAR
Vrsta karte -> I II I II I II I II I II
BANJA LUKA 30 KM 45 KM 40 KM 65 KM 40 KM 65 KM 40 KM 70 KM 45 KM 75 KM
PRIJEDOR 28 KM 42 KM 35 KM 60 KM 35 KM 60 KM 40 KM 65 KM 40 KM 65 KM
SANSKI MOST 25 KM 40 KM 30 KM 55 KM 30 KM 55 KM 35 KM 60 KM 35 KM 60 KM
DRVAR 14 KM 25 KM 20 KM 30 KM 20 KM 30 KM 27 KM 45 KM 27 KM 45 KM
GRAHOVO 11 KM 20 KM 20 KM 30 KM 20 KM 30 KM 25 KM 45 KM 25 KM 45 KM

* I - karta u jednom smjeru
* II - povratna karta

"Putovanje nikad nije stvar novca, već hrabrosti." - Pjer Bernardo